SmartMatic Sp. z o.o., ul. Towarowa 9F/36, 10-416 Olsztyn

KRS 0000354643, NIP 739-378-54-14, REGON 280507087